Biuro rachunkowe - OptiBiznes Sp. z o.o. - Dobczyce, Myślenice, Wieliczka, Gdów

  • OptiPakiety
  • Biuro rachunkowe
  • Obsługa kadrowa
  • Szkolenia i obsługa BHP
  • Doradztwo prawne
  • Marketing i reklama

PIT 2011 - kto skorzysta z ulgi prorodzinnej

Ulga jest adresowana do podatników, którzy w roku podatkowym wychowują dzieci:
• małoletnie,
• bez względu na ich wiek, jeśli otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną


Z ulgi mogą korzystać także osoby wychowujące pełnoletnie dzieci do 25 roku życia, pod warunkiem, że dzieci te uczą się lub studiują (także za granicą) oraz że w roku podatkowym, którego dotyczy odliczenie, nie uzyskały dochodów opodatkowanych według skali podatkowej lub z kapitałów pieniężnych opodatkowanych przy zastosowaniu 19% stawki w łącznej wysokości przekraczającej 3089 zł (556,02 zł : 18%). Do dochodów tych wliczane są również zarobki uzyskane przez pełnoletnie dzieci za granicą i to bez względu na to jaka metoda unikania podwójnego opodatkowania ma do nich zastosowanie.


WAŻNE!
Fakt otrzymywania przez dziecko renty nie ma znaczenia dla prawa do ulgi.

 

Z odliczenia nie mogą korzystać podatnicy, których dzieci prowadzą działalność gospodarczą opodatkowaną przy zastosowaniu 19% stawki podatkowej lub na zasadach tzw. ryczałtu ewidencjonowanego albo też podlegają przepisom ustawy o podatku tonażowym.

 

WAŻNE!
Małżonkowie wychowujący dzieci powinni pamiętać, że roczna kwota odliczenia dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Przysługującą im roczną kwotę odliczenia mogą odliczyć od podatku w częściach równych lub w dowolnej ustalonej proporcji.


Ile można odliczyć


Odliczeniu podlega kwota stanowiąca 1/6 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali, za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę rodzicielską, pełnił funkcję rodziny zastępczej albo sprawował opiekę nad dzieckiem. Kwota odliczenia wynosi 92,67 zł miesięcznie na każde dziecko.


Odliczenie nie przysługuje rozpoczynając od miesiąca kalendarzowego, w którym dziecko:
1) na podstawie orzeczenia sądu zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych,
2) wstąpiło w związek małżeński.


Odliczenia dokonuje się w rocznym zeznaniu podatkowym, podając liczbę dzieci i ich numery PESEL, a w przypadku braku tych numerów - imiona, nazwiska oraz daty urodzenia dzieci. Informacje te zamieszcza się w PIT /O, który stanowi załącznik do zeznania PIT-37 i PIT-36.

 

Monika Murzyn

 

űródło: Ministerstwo Finansów
http://www.mf.gov.pl/_files_/podatki/broszury_informacyjne/ulotka-ulga_na_dzieci_2012.pdf

Podstawa prawna:

art. 27f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz 307, z późniejszymi zmianami)

Kontakt

OptiBiznes Sp. z o.o.

ul. Mostowa 16a
32-410 Dobczyce
woj. małopolskie

Tel: (12) 444 68 70
606 679 428 - Specjalista BHP 508 662 916 - Główna księgowa 692 650 071 - Radca prawny Fax: (12) 444 68 71

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny pracy

Pon. - Wt.
8:00 - 16:00
Śr. 10:00 - 18:00
Czw. - Pt.
8:00 - 16:00

 

W przypadku konieczności, jeżeli wymaga tego potrzeba klienta po telefonicznym lub mailowym umówieniu pracujemy w poza ustalonym harmonogramem, także w soboty. 

Opinie

Pomoc przy prowadzeniu dokumentacji kadrowej bardzo się przydaje. To biuro świetnie się tym zajmuje. Dzięki temu prosto mam więcej czasu na inne sprawy. Niska cena usługi tylko bardziej zachęca do korzystania z niej

Krzysztof Miklas