Biuro rachunkowe - OptiBiznes Sp. z o.o. - Dobczyce, Myślenice, Wieliczka, Gdów

  • OptiPakiety
  • Biuro rachunkowe
  • Obsługa kadrowa
  • Szkolenia i obsługa BHP
  • Doradztwo prawne
  • Marketing i reklama

PIT 2011 - kto skorzysta z ulgi prorodzinnej

Ulga jest adresowana do podatników, którzy w roku podatkowym wychowują dzieci:
• małoletnie,
• bez względu na ich wiek, jeśli otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną


Z ulgi mogą korzystać także osoby wychowujące pełnoletnie dzieci do 25 roku życia, pod warunkiem, że dzieci te uczą się lub studiują (także za granicą) oraz że w roku podatkowym, którego dotyczy odliczenie, nie uzyskały dochodów opodatkowanych według skali podatkowej lub z kapitałów pieniężnych opodatkowanych przy zastosowaniu 19% stawki w łącznej wysokości przekraczającej 3089 zł (556,02 zł : 18%). Do dochodów tych wliczane są również zarobki uzyskane przez pełnoletnie dzieci za granicą i to bez względu na to jaka metoda unikania podwójnego opodatkowania ma do nich zastosowanie.


WAŻNE!
Fakt otrzymywania przez dziecko renty nie ma znaczenia dla prawa do ulgi.

 

Z odliczenia nie mogą korzystać podatnicy, których dzieci prowadzą działalność gospodarczą opodatkowaną przy zastosowaniu 19% stawki podatkowej lub na zasadach tzw. ryczałtu ewidencjonowanego albo też podlegają przepisom ustawy o podatku tonażowym.

 

WAŻNE!
Małżonkowie wychowujący dzieci powinni pamiętać, że roczna kwota odliczenia dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Przysługującą im roczną kwotę odliczenia mogą odliczyć od podatku w częściach równych lub w dowolnej ustalonej proporcji.


Ile można odliczyć


Odliczeniu podlega kwota stanowiąca 1/6 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali, za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę rodzicielską, pełnił funkcję rodziny zastępczej albo sprawował opiekę nad dzieckiem. Kwota odliczenia wynosi 92,67 zł miesięcznie na każde dziecko.


Odliczenie nie przysługuje rozpoczynając od miesiąca kalendarzowego, w którym dziecko:
1) na podstawie orzeczenia sądu zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych,
2) wstąpiło w związek małżeński.


Odliczenia dokonuje się w rocznym zeznaniu podatkowym, podając liczbę dzieci i ich numery PESEL, a w przypadku braku tych numerów - imiona, nazwiska oraz daty urodzenia dzieci. Informacje te zamieszcza się w PIT /O, który stanowi załącznik do zeznania PIT-37 i PIT-36.

 

Monika Murzyn

 

űródło: Ministerstwo Finansów
http://www.mf.gov.pl/_files_/podatki/broszury_informacyjne/ulotka-ulga_na_dzieci_2012.pdf

Podstawa prawna:

art. 27f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz 307, z późniejszymi zmianami)

Kontakt

OptiBiznes Sp. z o.o.

ul. Mostowa 16a
32-410 Dobczyce
woj. małopolskie

Tel: (12) 444 68 70
606 679 428 - Specjalista BHP 508 662 916 - Główna księgowa 692 650 071 - Radca prawny Fax: (12) 444 68 71

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny pracy

Pon. - Wt.
8:00 - 16:00
Śr. 10:00 - 18:00
Czw. - Pt.
8:00 - 16:00

 

W przypadku konieczności, jeżeli wymaga tego potrzeba klienta po telefonicznym lub mailowym umówieniu pracujemy w poza ustalonym harmonogramem, także w soboty. 

Opinie

Otworzyłem niedawno po raz pierwszy własną działalność gospodarczą i szukałem dobrego i sprawdzonego biura rachunkowego, które zajmie się moimi rozliczeniami z ZUS i US. Jestem zielony w tych sprawach. Znajomy polecił mi biuro OptiBiznes w Dobczycach jako nie drogie i pełna profeska. ...

Damian Burek
Firma Budowlana, Pcim